Ombra Quintet – Casa Figari
24 de febrer de 2022
20:00
Barcelona
Torrent de l'Olla 141
Google Map

Dos Passes

Primer a les 20:00

Segón a les 21:30